Polonya’da Yabancı Kuruluşlar için Ticari Faaliyet Yürütme Şekilleri

Avrupa Birliği Üye Devletlerinden ve Avrupa Serbest Ticaret Sözleşmesi (EFTA) Üye Devletlerinden olan (Avrupa Ekonomik Alanı Sözleşmesi tarafları) yabancı kuruluşlar ve aynı zamanda Avrupa Ekonomik Alanı Sözleşmesine taraf olmayan, ancak o ülkelerin Avrupa Topluluğu ve onun üye devletleri ile imzaladığı sözleşmelere dayalı olarak kuruluş özgürlüğünden yararlanabilen yabancı kuruluşlar, Polonya kuruluşları ile aynı ilkelere dayalı olarak ticari faaliyetin her türlü hukuki yapıdan faydalanabilmektedir (örneğin, münferit ekonomik faaliyet, ortaklıklar, şirketler). Aynı kural, örneğin, Polonya Cumhuriyeti toprakları üzerinde oturma izni, Polonya Cumhuriyeti tarafından verilen müsaade edilen kalış izni veya mülteci statüsü elde etmiş olan diğer devlet vatandaşları için de geçerlidir. Diğer yabancı kuruluşlar, aşağıdaki türlerde teşebbüsler kurma iznine sahiptir:

1-) limited ortaklık
2-) hisseler ile sınırlı ortaklık
3-) hissedarların katkıda bulundukları sermaye karşılığında hisse (menfaat) elde ettiği limited şirket (sp. z.o.o) ve anonim şirket (SA); anonim şirket, hamiline yazılı hisse ihraç etme olanağının olması bakımından limited şirketten farklılık taşır (gerekli asgari sermaye ve bazı diğer özelliklere ek olarak); Varşova Borsasında kote edilen şirketlerin anonim şirket türünde olmaları gerekmektedir.

Yabancı kuruluşların, ayrıca, bazı belirli faaliyet alanlarında, bir temsil bürosu veya bir şube açması da mümkündür.

Limited Ortaklık
Limited Ortaklık, en az bir ortağın sınırsız sorumluluk ve bir ortağın belirli bir miktar ile sınırlı sorumluluk üstlendiği bir ortaklıktır.

Sorumluluğu hisseler ile sınırlı ortaklık 
Sorumluluğu hisseler ile sınırlı bir ortaklık, en az bir ortağın sınırsız sorumluluğa sahip olduğu ve en az bir ortağın hissedar olduğu bir ortaklıktır.

Limited Şirketler ve Anonim Şirketler
Ticari Şirketler Kanunu, bu tür şirketlerin kuruluşu, faaliyeti ve tasfiyesine ilişkin tüm konuları düzenler. Mevcut hukuki çerçeve, şirketlere, şirket kuruluş belgeleri (limited şirketler) veya ana sözleşmelerini (anonim şirketler) hazırlamalarında geniş bir esneklik tanır. Ticari Şirketler Kanununda yer alan bazı düzenlemeler, zorunlu değildir ve kuruluş belgeleri ile tadil edilebilir.

Şirket kuruluş belgeleri veya ana sözleşme ve aynı zamanda müteakip tüm değişiklikler, noter senedi şeklinde hazırlanmalıdır. Bu gereklilik, resmi bir veri iletişim ağı sistemi kapmsamında örnek şirket belgelerini (olası seçenekleri olan bir form) kullanılarak çevrim içi ortamda kurulan bir limited şirket için geçerli değildir.

3.2 Şirket Kurma

Genel olarak, yabancı katılımı olan bir şirket kurmak için, ön izin veya ruhsat alınması gerekli değildir. Tek istisna, hisselerinin %50 veya daha fazlası yabancı bir tarafça devralınacak olan yeni kurulan şirketin sermayesine ayni katkısında bulunulmasıdır. Bu durumda, İç İşleri Bakanı ve İdare’nin izni gereklidir. Ancak, bu kısıtlama, Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinden olan kişiler için genel olarak geçerli değildir. Bazı durumlarda, yeni veya mevcut
şirketlerde hisselerin devralınması konusunda Rekabet ve Tüketicinin Korunması Dairesi’nin onayının alınması da gereklidir. Bu gereklilik, yurttaş veya yabancı kişi olmalarına bakılmaksızın, bir şirketin tüm kurucuları için geçerlidir. Detaylar için, bu yayında “Tekelcilik Karşıtı Kanun” başlıklı bölüme bakınız. Son olarak, Polonya’da, örneğin, bankacılık veya sigortacılık gibi bazı faaliyetlerin yürütülmesi için lisans veya sair bir izin alınması gerektiği unutulmamalıdır. Bu tür faaliyetlerin detaylı bir listesi, Ek A’da sunulmaktadır. Bir veya daha fazla sayıda tüzel veya gerçek kişi, bir limited şirket ve anonim şirket kurabilir; ancak tek ortaklı bir limited şirket bunları kuramaz. Daima anonim şirket statüsüne sahip olması gereken bankalar (bazı istisnalar Bankacılık Kanunu’nda belirtilmektedir), en az üç gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulmalıdır (kurucu yerel veya yabancı bir banka, kredi kurumu, yerel veya yabancı bir sigorta şirketi, yabancı reasürans şirketi, uluslar arası finans kurumu veya Devlet Hazinesi olmadıkça). Şirket kuruluş belgesi veya ana sözleşmesinde aşağıdakiler yer almalıdır:

• şirketin adı, kuruluş yeri ve faaliyet konusu
• bir anonim şirkette: yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin sayısı veya en azından söz konusu üyelerin azami veya asgari sayısı ve yönetim ve denetim kurullarının oluşumu konusunda karar verme yetkisine sahip organ
• faaliyetinin süresi – belirli bir süre için kurulacak ise
• Sermayesinin değeri; anonim şirketlerin ana sözleşmelerinde, aynı zamanda, tescilden önce, ödenen sermaye miktar da belirtilmelidir
• limited şirketlerin kuruluş belgesinde, bir hissedarın, bir veya daha fazla sayıda

Kaynak : KPMG’nın 2013 yılında yayınladıgı Polonya’da Yatırım adlı inceleme raporundan bir kesittir.

 

Yavuz Han

About Yavuz Han

Temmuz 2012'de Polonyadan ailesine katılan Yavuz Han, Polonyadan.com'da inceleme ve analizler yazıyor. Platformumuzun editorlerinden olan Yavuz, Polonya'da e-ticaret, girişimler, yaşam ve birçok konuda yazılarına devam ediyor.

View all posts by Yavuz Han →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir