Polonya’da boşanma ve Türkiye’ye tanıtımı

Herkesin başına gelebilecek bir olaydır, Boşanma. Tabi ki hiç istenmeyen ve kimsenin başına gelmesini istemeyeceği bir durumdur. Ancak diyelim ki, geldi ve boşanmak durumunda kaldınız. Bundan sonraki hukuki meseleler nedir? Avukat Kemal Şener, konuyu enine boyuna inceleyen ve sizler için kaleme döken bir hukukçu olarak bizlere yayın hakkı verdi. Bizler de yasal prosüdürleri şimdi sizlerle paylaşıyoruz.

Polonya Mahkemeleri tarafından verilmiş boşanma kararını Turkiyede tanıtmak icin ne kadar sürem var :
Polonya Mahkemeleri tarafından verilmiş boşanma kararını Turkiyede tanıtmak icin belirli bir süre kısıtlaması yoktur. Fakat boşanma kararı Türk Mahkemelerinde tanıtılmadığı sürece taraflar evli sayılacağı için, evlilik dolayısı ile sahip oldukları tüm haklar devam eder. Örneğin eşlerden birisi ölürse diğer eş onun mirasçısı olmaya devam eder. Ayrıca boşanma kararının Türk Mahkemelerinde tanıtılması geciktiği takdirde eski eşin tebligat adresi değişebilir ve yeni tebligat adresi bulunamayabilir. Boşanma kararının Türkiyede tanıtılabilmesi için diğer eşe tebligat yapılması gerekli olduğundan dava çok uzayabilir veya tebilagat yapılamazsa gerçekleşmeyebilir.

Polonya Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararı Türkiyede nasıl tanıtılır :
Polonya Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türk Mahkemeleri tarafından tanınması için Türkiye’de yetkili mahkemeye bu kararın tanınması için yazılacak dilekçe sunulur. Türkiye’de yetkili mahkeme davalı kişinin ikametgahı mahkemesidir. Eğer davalının Türkiye’de ikametgahı bulunmuyorsa Eğer Türkiye’de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, bu dahi yoksa Ankara, İstanbul, İzmir mahkemeleri yetkilidir.

Polonya Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararı Türkiye’de tanıtılmalı mıdır:
Evet. Polonya Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararı Türk Mahkemeleri tarafından tanınmalıdır. Aksi halde Türk Hukuku’na göre taraflar halen evli durumdadır.

Polonya Mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararının Türkiye de tanınması için Türkiye ye gitmem gerekir mi:
Türkiye’de tanıma davası için Türkiye’de bulunan bir avukata vekaletname verdiğiniz takdirde , Türkiye’ye gitmeniz gerekli değildir.

Polonya Mahkemeleri tarafından verilmiş olan Boşanma Kararının Türkiye de tanınması için eski eşim duruşmaya gelmeli midir :
Polonya Mahkemeleri    tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de tanınması için eski (davalı) eşin duruşmaya gelmesi gerekli değildir. Fakat davalı eşe Türk Mahkemesi tarafından çıkarılacak tebligatın kendisine ulaşması gerekmektedir. Davalı eşe tebligat ulaşmadan tanıma kararı verilmesi mümkün değildir.

Polonya Mahkemeleri tarafından verilmiş olan Boşanma kararının Türkiye de tanınması için hangi belgeler gerekir :
Polonya Mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararının asli Boşanma kararın kesinleşmiş olması ve apostille (özel tasdikname) Yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar (Noter, Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi Ayrıca Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli vekaletname gerekir

Boşanmada Tanıma ve tenfiz davası nedir :
Yabancı ülke mahkemesi tarafından verilmiş olan kararın, başka bir ülkede hükmü yoktur. Yabancı ülke mahkemesi tarafından verilen kararın diğer ülkede geçerli olması için tanınması ve tenfiz edilmesi gereklidir. Polonya’da bulunan Türk vatandaşları, boşanma davasını hem Polonya hem de Türkiye’de açabilirler. Boşanma davasının Polonya Mahkemesinde  açılması halinde her iki taraf da Türk vatandaşı olduğu için Polonya Mahkemeleri boşanmada Türk Hukuk Kuralları’nı uygular. Fakat Polonya Mahkemeleri Türk Hukuku’nu doğru uygulayıp uygulamadığının Türk Mahkemeleri tarafından kontrol edilmesi gereklidir. Polonya Mahkemesinin verdiği boşanma kararını Türkiye’de tanıtmak neden gereklidir.

Polonya Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararı Türk Mahkemesinde tanınmadıkça taraflar Türkiye’de boşanmış sayılmazlar. Bu durumda halen evli olarak göründükleri için eşlerin evlilikten dolayı tüm hakları devam etmektedir. Polonya Mahkemeleri tarafından  verilen boşanma kararı Türk Mahkemesinde tanınmadıkça taraflar halen evli göründüklerinden tekrar evlenmeleri de mümkün değildir. Taraflar bir şekilde başkaları ile evlenmiş olsalar da bu evlenmeler hükümsüzdür. Taraflar boşandıktan sonra Türk vatandaşlığından çıkıp Polonya vatandaşı olsalar dahi tekrar evlenmek istediklerinde (özellikle tekrar bir Türk Vatandaşı ile) sorunlar ortaya çıkacaktır. Çünkü Türkiye’de halen evli görünmektedir.

Polonya Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararı Türkiye de tanınması ne kadar sürer :
Boşanma kararının Türkiye’de tanınması tarafların ulaşılabilirliğine bağlıdır. Eğer her iki tarafında avukatı duruşmada hazır ise tanıma tek celsede gerçekleşecektir. Aksi takdirde davalı eş yurtdışında ise yurtdışına tebligat yapılması gerekecektir. Davalı eş itirazda bulunmazsa yine tanıma gerçekleşir.

Polonya Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararı Türkiye’de tanıtılmaz ise bunun hukuki sonuçları nelerdir :
Yurtdışında verilmiş olan boşanma kararı Türkiye’de mahkeme tarafından tanınmadıkça, Türk Hukukunca taraflar evli sayılır. Bunun neticesi olarak, eşin yasal miras hakları ve evlilikten kaynaklanan diğer hakları devam eder.

Polonya Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararı Türkiye’de tanıtılmadan tekrar evlenilebilir mi :
Yurtdışında verilmiş olan boşanma kararı Türkiye’de tanıtılmadan , gerek yurtdışında gerekse Türkiye’de yeniden evlenmek söz konusu değildir. Kişi bir şekilde tekrar evlense dahi bu evlilik hüküm doğurmaz. Evlilikten dolayı elde edilen menfaatler geçersiz olur. Evlilik nedeniyle elde edilen oturum hakkı ve benzeri haklar iptal edilir.

Bu içerik Avukat Kemal ŞENER’in 29.08.2012 tarihli izni ile kendi Resmi sitesinden alınmıştır.
Kendisine Teşekkürlerimizi ve Saygılarımızı sunuyoruz. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir