Logo Yarışması: Türkiye – Polonya İlişkilerinin 600. Yıldönümü Kutlamaları

2014 yılı boyunca, Türkiye ile Polonya arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 600. yılı münasebetiyle, iki ülke arasında pek çok etkinlik düzenlenecek. Tüm bu etkinliklerde kullanılmak üzere ortak bir logo belirlenmesi için bir logo yarışması düzenleniyor. Yarışmanın son başvuru tarihi 29 Temmuz, kazanan tasarıma verilecek ödül ise 1.400 Avro.

turkiye_polonya_logo_tasarim_yarismasi

Türkiye – Polonya Arasındaki 600 Yıllık Diplomatik İlişkilerinin 2014 Yılındaki Kutlamalarına İlişkin Logo Yarışması Kuralları aşağıdaki gibidir.Düzenleyici: Türkiye Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlıkları
Ortak: STGU (Polonya Grafik Tasarımcıları Derneği)Yarışmanın amaçları:
“Türkiye-Polonya diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 600. yıldönümü ortak kutlamalarının” logo tasarımı, ikili ilişkilerimizin benzersiz özelliğini layıkıyla yansıtmalıdır. Bu eşsizlik, Polonya ile Türkiye arasındaki, yalnızca iyi ticari, siyasi ilişkiler ve kültürlerin etkileşimi yoluyla değil; aynı zamanda sürekli diyalog, karşılıklı saygı ve anlayış ile Polonya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun geçmişteki zor dönemlerinde bile aralarındaki iletişimi sürdürebilme becerileriyle güçlenmiştir. Yukarıda kayıtlı hususlar ışığında, Türkiye-Polonya diplomatik ilişkilerinin 600. yıldönümü kutlamalarının ortak logosu şu hususları dikkate almalıdır:
– Siyasi, ticari ve kültürel ilişkileri başta olmak üzere 600 yıllık gelenekselleşmiş Türkiye-Polonya güçlü bağları,
– Uluslarımızı zenginleştiren ve ortak tarihimiz ve bilincimizde anlamlı bir iz bırakan kültürlerin etkileşimi,
– Farklı dinler dünyasında müzakere yoluyla diyalog sürdürme ve problem çözme becerisi,
– Avrupa ve Avrupa değerlerine dayalı güçlü kökleri ile NATO ve AB üyeliği gibi benzer siyasi hedeflerine ilişkin güncel sınamalara atıf,
– İki devletin yeni siyasi ve ekonomik konjonktürde dinamik gelişimi,
– İki devletin kültür ve uygarlık alanındaki başarılarının zenginliği,
– Polonya’nın Türkiye’nin AB üyesi olması yönündeki çabalarına sürekli desteği,
– Türkiye ve Polonya’nın tüm işbirliği alanında karşılıklı dostluk ilişkisi,
– Günümüzde ve tarih boyunca Polonya-Türkiye ilişkilerinin örnek gösterilebilecek bir ilişki modeli teşkil ettiğine atıfta bulunulması.

Yarışma formülü:
1. aşama – Portföylerin toplanması
Tasarımcı veya tasarım firmalarının kamu kurumları ile kültürel ve diğer kurumlar için daha önce hazırlamış oldukları en az 5 farklı logo tasarımı içeren portföylerini sunmaları.
2. aşama – Seçilen 10 tasarımcı/tasarım firmasının logo ön konseptinin tespiti için ücret karşılığı görevlendirilmesi
Yarışma jürisi tarafından seçilen 10 tasarımcı/tasarım firması, Türkiye-Polonya diplomatik ilişkilerinin 600. yıldönümü logosu için en az 3 öneri hazırlamaya davet edilecektir. Her tasarımcı veya tasarım firmasına 1000 PLN brüt ödeme yapılacaktır. Her tasarımın sunumu 2 kısımdan oluşmalıdır: birinci kısmı yalnızca logo sunumu, ikinci kısmı ise logo sunumu ile bu vesileyi tanıtıcı sloganın sunulmasıdır. Slogan, bu aşamaya seçilen yarışmacılara verilen bilgide sunulacaktır. Önerilen logonun grafik tasarım içermemesi, örneğin yalnızca baskı (tipografi) içermesi halinde, sadece bir önerinin sunulması kabul edilebilir.
3. aşama – Kazanan logonun seçimi ve logo standart kılavuzunun hazırlanması.

Son tarihler:
Açılış: 12 Temmuz 2013
Portföy gönderme son tarihi: 29 Temmuz 2013
2. aşamaya geçmesine kadar verilen 10 tasarımcı/tasarım firmasının listesinin açıklanması: 9 Ağustos 2013
2. aşamaya seçilen 10 tasarımcının logo önerilerini son gönderme tarihi: 9 Eylül 2013
Kazananın açıklanması: 16 Eylül 2013
Projenin uygulanması, logo kılavuzunun hazırlanması: 27 Eylül 2013

Katılım koşulları:
• 1. aşama (portföy gönderme) seviyesinde yarışmaya katılım, para iadesi ve ödemeye tabi değildir. Yarışma düzenleyicisi, portföy hazırlama ve sunmadan kaynaklanan masrafları karşılamaz.
• Yarışmaya katılmak için kamu kurumları ile kültürel ve diğer kurumlar için en az 5 farklı logo projesi içeren portföyün PDF dosyası formatında gönderilmesi gerekmektedir.
Portföyler, 29 Temmuz 2013 tarihine kadar e-posta yoluyla office@stgu.pl adresine gönderilmelidir.
• Yarışma yalnızca profesyonel tasarımcı/tasarım firmaları ve tasarım okulları öğrencilerini kapsamaktadır. Uluslararası yarışmaya özellikle Türk ve Polonyalı tasarımcı/tasarım firmalarının katılması hedeflemektedir.

Ödemeler
2. aşamadaki ön konseptin hazırlanması için brüt olarak 1000 PLN (yaklaşık 230 Avro) ödenecektir.
Kazanan yarışmacıya logonun tamamlanması karşılığında brüt olarak 6 000 PLN (yaklaşık 1 400 Avro) ödenecektir.
Kazanan logonun telif hakkını devir ücreti – brüt olarak 2000 PLN (yaklaşık 460 Avro’dur).
Kazanan logo için logo kılavuzu hazırlama ücreti – brüt olarak 6000 PLN (yaklaşık 1 400 Avro’dur).
Tüm ödemeler tasarımcı/tasarım firması ile sözleşme yapıldıktan sonra yapılır.
Ödenecek tutarlar Avro kuruna bağlıdır.

Jüri üyeleri:
– Piotr Paszkowski – Polonya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Büro Müdürü,
– Joanna Skoczek – Polonya Dışişleri Bakanlığı Kamu ve Kültürel Diplomasi Bölümü Direktörü,
– İstem Cırcıroğlu, Polonya nezdinde T.C. Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı,
– Kasım Sonkaya, Polonya nezdinde T.C. Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Ataşesi,
– Esen Karol – grafik tasarımcısı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. (Pek çok sergiye katılmış ve ödüller kazanmıştır.),
– Geray Gencer – grafik tasarımcısı, İstanbul’da grafik stüdyosu sahibi. (Pek çok sergiye katılmış ve ödüller kazanmıştır.),
– Dr. Dawid Korzekwa – grafik tasarımcısı, STGU – Uygulamalı Grafik Tasarımcıları Derneği Başkanı, Katowice Güzel Sanatlar Akademisi öğretim üyesi
– Prof. Lech Majewski – grafik tasarımcısı, STGU – Uygulamalı Grafik Tasarımcıları Derneği fahri üyesi, Varşova Güzel Sanatlar Akademisi öğretim üyesi.

Logo değerlendirme kriterleri:
• İşlevsellik ve kullanışlılık,
• Uluslararası arenada Türkiye-Polonya diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 600. yıldönümüne yönelik mesajının açıkça okunabilirliği,
• Yenilik ve yaratıcılık,
• Tasarımın estetik değeri,
• Farklı medya araçlarına dönüşüm.

Telif hakları:
•Yarışmanın 2. aşamasında proje sunan tasarımcı/tasarımcılar tescilli telif hakkına sahip olacaktır.
•Kazanan projenin tasarımcı/tasarımcıları, müseccel telif haklarını, ücret karşılığında Düzenleyiciye devreder.
Düzenleyicinin sorumlulukları:
•Düzenleyici, yarışmacının yarışmaya katılması, ödül kazanması veya kazanmaması yüzünden yarışmacının zarar, kayıp, vücut bütünlüğünün ihlali ve manevi kayıplar dahil, karşılaşabileceği maddi veya maddi olmayan zarardan sorumlu değildir.
•Yarışma başvurusunun, üçüncü tarafların haklarını ihlal etmesi, mevzuat veya yürürlükteki kanunlara aykırı olduğu durumlarda, yarışmacı tam ve münhasıran sorumluluk sahibidir.
•Düzenleyici, başvurunun kabulüne engel teşkil eden hata, eksiklik, hırsızlık, bozulma, değiştirme, başvurulara yetkisiz giriş, başvuruların kaybı veya sunulmasının gecikmesi gibi kendi kontrolü dışındaki faktörlerden kaynaklanan koşullardan sorumlu değildir.

Nihai Hükümler:
•Düzenleyici, yukarıda kayıtlı bilgileri internet ortamında, www.msz.gov.pl ve www.mfa.gov.tr adreslerindeki Düzenleyicilerin web sayfaları ile www.stgu.pl adresindeki Ortağının web sayfası ile diğer portallarda yayınlanmasını sağlayacaktır.
•Yarışmayı kazananlar, ödül alan projeleri imzalanan sözleşmede belirlenen şartlara uygun bir şekilde Düzenleyicinin kullanımına sunarlar.
•Her aşamayı kazananlara e-posta veya telefon yoluyla bilgilendirmede bulunulacaktır.
•Yarışma Jürisi, sunulan tasarımlardan birini oylama yoluyla seçecektir.
•Yarışmanın kuralları, Düzenleyici ve Ortağının web sayfalarında kayıtlıdır.
•Düzenleyici, yarışmaya sunulan projelerin ücretsiz yayınlanması ve sunulması ile tanıtım amaçlı kullanılması hakkını saklı tutar. Ayrıca, tanıtım amaçlı olarak yarışmacıların kişisel bilgilerinin işlenmesi ve kullanılması hakkını saklı tutar.
•Yarışmaya katılım yarışmacının, işbu kuralları kabul etmesi anlamına gelmektedir.
•Bu kurallarca düzenlenmeyen diğer konularda, Polonya Medeni Kanunu ve Kişisel Bilgileri Koruma Yasasının ilgili hükümleri uygulanacaktır.
•Düzenleyici ile yarışmacılar arasında yarışmaya ilişkin tüm uyuşmazlıklar, Düzenleyicinin ikametgahının genel mahkemelerinin yetkisi altında çözülecektir.
•Yarışmacı yarışmaya katılarak Düzenleyici tarafından 29 Ağustos 1997 tarihli Kişisel Bilgileri Koruma Yasası (2002 yılı Resmi Gazete, Sayı 101, 926. maddesi sonraki değişiklikler ile birlikte) uyarınca kişisel bilgilerinin kullanılmasına rızasını vermektedir.
•Yarışma, kazanan belirlenmeden sona erdirilemez.

Temas / Yarışma bürosu:
Yarışma konusunda daha fazla bilgi almak için, lütfen telefon veya e-posta yoluyla bizimle temasa geçiniz:
STGU – Uygulamalı Grafik Tasarımcıları Derneği, office@stgu.pl, tel: 0048 509 608 459, www.stgu.pl

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir