Polonya’da Ticari Destek veren Devlet Kuruluşları [Rehber]

Polonya’ya ticari yatırımlar için ülkemizden birçok şirket gelmektedir. Türkiye’den gelenlerin yanı sıra burada da ticari alanda bir şirket kurmak isteyenlerinde destek alabilecekleri devlet kuruluşlarını bilmede fayda vardır.

2-11090

Endüstriyel Kalkınma Ajansı JSC

Kuruluş yılı: 1991
Üretim/sektör kategorisi: Hükümet ajansı

Endüstriyel Kalkınma Ajansı JSC Hazine bünyesindeki bir Devlet şirketidir. Sınai Kalkınma Ajansı JSC 1991 yılında kurulduğundan bu güne Polonya ekonomisinin en önemli ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Ekonomik dönüşüm sürecinde SKA büyük ve orta büyüklükteki şirketlerin modernizasyonunu gerçekleştirerek binlerce kişinin işini kaybetmesini önledi. Günümüzde SKA, stratejisi ve faaliyet kapsamı aynı öneme sahip üç katmana dayalı olan dinamik bir şirkettir: yenilik, yeniden yapılanma ve yatırım.

SKA, büyük şirketlerle, KOBİ’lerle ve bilimsel ve araştırma çevreleriyle yürüttüğü işbirliği vasıtasıyla yenilikçi projelerin danışmanlığına ve ortak finansmanına ve yenilikçi çevrelerin ticaret dünyasıyla bir araya gelmesine yardımcı olmaktadır. SKA aynı zamanda Polonya’daki girişimler için de finansal yeniden yapılanma, yatırım ve diğer kalkınma odaklı ticari faaliyetler gibi alanlarda hizmetler sunmaktadır.

Buna ilaveten, SKA Polonya’daki en iyi iki ekonomik bölgenin yani Tarnobrzeg Özel Ekonomi Bölgesi ve Mielecka Özel Ekonomi Bölgesinin etkin bir şekilde yönetilmesi yoluyla bölgelerin kalkınmasını sağlayarak sahip olduğu şirket portföyüne değer katmaktadır. 2015 yılında Tarnobrzeg Özel Ekonomi Bölgesi KPMG tarafından Polonya’daki en iyi ÖEB ilan edildi.

Adres: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, Polonya
tel: +48 22 695 37 92; +48 22 583 84 16
e-mail: media@arp.pl; www.arp.pl

logo_greenevo_pl_cmyk

GreenEvo – Yeşil Teknoloji Hızlandırıcı – Çevre Bakanlığı

Ekonomik olarak sağlam temellere sahip yeşil teknolojileri geliştirmiş ve uygulamaya koymuş olan şirketlerin desteklenmesi amacıyla Yeşil Teknoloji Hızlandırıcı GreenEvo’yu yarattı. Bu program şirketlerin – özellikle de KOBİ’lerin – uluslararası piyasalarda desteklenmesine dönük hazırlanmıştır. Verilen destek sadece mali destek değildir – eğitim programları, piyasa analizleri, pazarlama desteği ve ticari misyonların organizasyonunun bir toplamıdır. Temel olarak yaptığımız şey iş hakkındaki düşünüş biçimimizi değiştirmektir. Bu program şirketlerin ‘geleneksel’ yönetim sistemlerinin modern, etkin ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) odaklı hale gelmelerini sağlar.

Dolayısıyla şirketlere yurtdışında faaliyetlerini geliştirmeleri ve potansiyel müşteri veritabanlarının kayda değer ölçüde geliştirmeleri için gerekli araçlar sunulur. Dahası, üretim arttıkça hacmin etkisiyle şirketler birim üterim maliyetini azaltma, istihdamı artırma ve daha fazla araştırma yapabilme olananağına sahip olmaktadır. Sadece geçtiğimiz yıl 62 GreenEvo Kazananı’ndan 24’ü Çevre Bakanlığı tarafından sağlanan teknolojinin geliştirilmesini amaçlayan Ar-Ge projeleri yürüttüler. Şirketler ciddi bir ekonomik büyüme göstermese, bu durum mümkün olmazdı. 2014’te GreenEvo kazananlarının ortalama ciroları %48,95 seviyesindeydi. GreenEvo liderleri oldukça dikkatli bir şekilde seçilmekte olup hükümet tarafından desteklenmektedir.

Adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Polonya
tel: +48 22 369 28 66, +48 22 369 28 61 fax +48 22 369 22 63
e-mail: info@greenevo.gov.pl, www.mos.gov.pl, www.greenevo.gov.pl

invest in Poland pion PL

Polonya Enformasyon ve Yurtdışı Yatırımları Ajansı (PAIiIZ)

Yatırımcıların Polonya pazarına girmesine ve kendilerine yönelik olanakları en iyi şekilde kullanabilmeleri için uygun yolları bulmalarına yardımcı olur. Yatırımcılara bir proje çerçevesindeki tüm idari ve yasal prosedürler hakkında rehberlik ediyoruz; aynı zamanda ları da destekliyoruz. Yatırımlarla ilgili karmaşık yasal ve ticari konulara ilişkin karmaşık bilgilere hızlı erişim sağlıyoruz ve uygun ortak, tedarikçi ve lokasyonun tespit edilmesi sürecine de yardımcı oluyoruz.

PAIiIZ’in misyonu aynı zamanda dünya çapında Polonya’ya ilişkin olumlu bir imaj yaratmak ve Polonya menşei mal ve hizmetleri desteklemektir. Yatırımcılara mümkün olan en iyi hizmeti sunabilmek için Polonya genelinde bir Bölgesel Yatırımcı Hizmet Merkezleri ağını kurduk; bu ağ kapsamındaki merkezlerin hedefi bölgenin yatırımcı hizmetlerinin kalitesini artırmak ve en son yatırım teklifleri ve bölgesel miktoekonomik veriler gibi en güncel bilgilere erişimin sağlanmasıdır. Bu uzman büronun istihdam ettiği profesyoneller PAIiIZ tarafından eğitilmekte ve yerel devlet kurumları tarafından finanse edilmektedir. Bir başka görevleri de yatırımcılarla yerel kuruluşlar arasında köprü işlevi görmektir.

Adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, Polonya
e-mail: invest@paiz.gov.pl www.paiz.gov.pl

ang_kwadrat_tlo_biale_kig_szarywww

Polonya Ticaret Odası

Polonya Ticaret Odası Polonya Cumhuriyeti’nde öz yönetime sahip temel ekonomik kurumdur. Polonya Ticaret Odası, 150’den fazla Oda ve ekonomik birliği bünyesinde barındırmaktadır. Polonyalı işletmelerin devlet kurumları, yabancı örgütler ve kurumlar karşısındaki çıkarlarının temsil edilmesi Polonya Ticaret Odası’nın temel hedefini oluşturmaktadır.

Bir diğer önemli hedef de yurtdışında Polonya ekonomisinin desteklenmesidir. Oda bu çerçevede Polonya içerisinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik en uygun koşulların sağlanması amacıyla yasal, ekonomik ve finansal faaliyetlerde bulunan bir ekonomik lobi şeklinde çalışır. Odanın başlıca hedefi Polonya ekonomisinin ve Polonyalı şirketlerin uluslararası işbirliğine dahil edilmesini kolaylaştırmaktır.

NCBiR

Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi

 

Kuruluş yılı: 2007
Üretim/sektör kategorisi: Kamu yönetimi

Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi, ulusal A&T&I politikalarının uygulanmasından sorumlu bir devlet kurumu olarak 2007 yılında kuruldu.

Merkezin aski görevi Polonyalı işletmelere ve bilimsel birimlere yeniliğe ve dolayısıyla rekabet edebilirliğe hizmet sağlayan modern çözüm ve teknolojilerin planlanması ve ekonomik alanda uygulamaya konması noktasında destek sağlamaktır.

Merkezin faaliyetleri Polonya ticaret dünyası ve biliminsanları arasındaki işbirliğini geliştirme ve araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesini sağlama amacı taşır. Faaliyetler, ulusal ve uluslararası Ar-Ge programlarının planlanması, yürürlüğe konması ve yönetilmesi yoluyla gerçekleştirilir. Merkez, birbiri ile yarış halindeki en değerli projeleri finansal olarak destekler ve bunların uygulanması sürecine liderlik eder.

Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi aynı zamanda üç operasyonel programa yönelik bir aracı kuruluştur: bu programlar Yenilikçi Ekonomi, İnsani Sermaye ve Altyapı ve Çevre Düzenidir ve her biri 2007-2013 finansal çerçeve kapsamındaki yapısal fonlar aracılığıyla finanse edilir. Bu programların benzerleri de 2014-2020 finansal çerçeve kapsamında uygulanmaya devam edecektir: Akıllı Büyüme, Bilgi Eğitimi Gelişimi ve Dijital Polonya. UE’nin yapısal fonları devlet yardımları ile birlikte çok sayıda yatırıma, modern araştırma altyapısının oluşturulmasına ve bunların Polonyalı öğrenci ve biliminsanlarına erişiminin kolaylaştırılmasına ek olarak birçok değerli projenin uygulamaya konmasına destek oldu.

download (1)

Polonya İşletme Geliştirme Ajansı

 

Kuruluş yılı: 2000
Üretim/sektör kategorisi: kamu yönetimi

Polonya İşletme Geliştirme Ajansı (PARP) 10 yıldan uzun süredir rekabetçi ve yenilikçi projelerin uygulamaya konması sürecinde girişimcilere destek sağlayan bir devlet kurumudur. PARP’ın yürüttüğü faaliyetlerin temel amacı Polonya’da küçük ve orta büyüklükteki işletmeler sektörünün gelişimini sağlamaktır. PARP girişimcileri desteklemek üzere Devlet bütçesinden ve Avrupa Birliği tarafından sağlanan fonları kullanır. 2007-2013 finansal perspektifi itibariyle Ajans üç Operasyonel Program çerçevesinde gerekli tedbirlerin uygulamaya konmasından sorumludur: Yenilikçi Ekonomi, İnsani Sermaye ve Doğu Polonya’nın Gelişimi. Polonya İşletme Geliştirme Ajansı’nın temel görevlerinden biri ihracatı desteklemek, bu çerçevede de Polonyalı işletmelerin yabancı piyasalardaki rekabetçi pozisyonunu güçlendirmek ve küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kendi sektörlerindeki yabancı şirketlerle bir araya gelmelerini kolaylaştırmaktır.

PARP bu amaç doğrultusunda Polonyalı KOBİ’lere dünya çapında örgütlenen ekonomik misyonlara, kooperatif mücadele ve fuar etkinliklerine katılma imkanı sunar. Buna ilaveten PARP bünyesinde çalışmalarını sürdüren Avrupa İşletme Ağı, Avrupa ve Dünya çapında 600’den fazla ağ tarafından erişilebilen İşbirliği Teklifleri Veri tabanı’nda kendi şirketlerinin profilini yayınlamak üzere yabancı ortaklara gereksinim duyan girişimcilere de bir fırsat sunar. Dahası, Avrupa İşletme Ağı özellikle Avrupa Birliği hukuku ve politikaları, Polonya ve Yurtdışındaki ticari faaliyetler, finansman kaynaklarına erişim, işletmelerin uluslararasılaşması, teknoloji transferi ve AB Çerçeve programlarına katılım gibi alanlarda bilgi, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetleri kapsayan geniş bir yelpazede destek sunmaktadır.

Adres: ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, Polonya
tel: +48 22 432 80 80
e-mail: biuro@parp.gov.pl, www.parp.gov.pl

 

Polonya-Türkiye İş Konseyi (PTRB)

Kuruluş yılı: 2013
Ürün/sektör kategorisi: iş destek faaliyetleri

Polonya-Türkiye İş Konseyi (PTRB) Şubat 2013’te Polonyalı şirketlerin Türkiye piyasasındaki büyümelerini desteklemek üzere kurulmuştur. PTRB’nin amacı Polonyalı şirketlerle Türk ortakları arasındki işbirliğini geliştirmek ve Türk şirketlerini Polonya’ya yatırım yapmaları yönünde teşvik etmektir. PTRB Polonya Ticaret Odası (KIG) bünyesinde hizmet verir ve hem Polonya hem de yurtdışında ekonomik, ticari, endüstriyel ve finansal ilişkilerin geliştirilmesinden sorumlu olan Türkiye – Polonya Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEIK) ile işbirliği içinde faaliyet gösterir. PTRB üyeleri arasında Türkiye iyasasında faaliyet gösteren veya göstermeyi planlayan birçok Polonyalı şirketin temsilcileri ile her iki piyasada faaliyet gösteren danışmanlık şirketlerinden temsilciler bulunur.

PTRB’nin misyonu Polonyalı şirketlerin Türkiye ve çevre piyasalarda büyümesine destek sağlayacak uygun Türk kurumları ile ilişkiler kurmaktır.

İletişim: Tadeusz Dulian, Polonya Türkiye İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Deloitte Uluslararası Piyasalar Müdürü
e-posta: tdulian@deloittece.com
GSM: +48 728 465 186

logo

Polonya Standardizasyon Komitesi (PKN)

Kuruluş yılı: 1924 Üretim/sektör kategorisi: İş destek kurumu

PKN çok sayıda çeşitli ürün, materyal, hizmet ve süreçle ilgili ihtiyari Polonya Standartlarının ve diğer teknik belgelerin geliştirilmesine yönelik bir platform sunmaktadır. Uluslararası (ISO, IEC) ve Avrupa çapındaki (CEN, CENELEC) standardizasyon kurumlarının üyesi olan PKN, Polonya’da uluslararası ve Avrupa çapındaki standartları uygular ve bu kurumların teknik heyetlerinde yer alan Polonyalı uzmanlara destek sağlar.

Adres: ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, Polonya
tel: +48 22 5567 600, +48 22 5567 589
e-mail: prezsekr@pkn.pl

Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından yayınlanan, Polonya Firmalarının Türkiye’ye Ticaret Misyonu adlı rapordan alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir